U nastavku su tabele sa prosečnom potrošnjom građevinskih materijala za završne radove u građevinarstvu i to fasaderske, keramičarske i molerske radove. Kombinovano je kataloško i praktično znanje. Nadamo se da će vam koristiti nešto od ovoga.

Fasaderski radovi potrošnja
podloga za spoj zid/lepak 0.2l /m2
lepak za stiropor (cementni) za lepljenje 5kg /m2
Lepak za stiropor (pur pena) za lepljenje 85ml / m2
lepak za kamenu vunu 6kg /m2
tiplovi za stiropor 5kom / m2
tiplovi za kamenu vunu 6kom /m2
Lepak za stiropor za rabiciranje mrezice 4kg /m2
Lepak za kamenu vunu za rabiciranje 5kg/ m2
Podloga za fasadu-kvarcna 0.2l /m2
Fasadni akrilni malter 1.5mm 2.5kg /m2
Fasadni akrilni malter 2.0mm 2.8kg /m2
Fasadna boja tipa fasadex 0.3l /m2
Keramičarski radovi potrošnja
podloga za zid 0.2l /m2
podloga za spoj pločica na pločicu 50g/m2
podloga za bitumensku hidroizolaciju-bitulit 200g/m2
hidroizolacija pastozna gotov namaz tipa Ceresit CL 51 1.1kg /m2 u dva sloja
hidroizolacija cementna tipa Sika 101 2kg/m2 za debliinu sloja od 1mm
Lepak za keramiku za lepljenje za zid 6kg/m2
Lepak za keramiku za lepljenje na pločicu 5kg/m2
fug masa 4kg/m2
Unutrašnji radovi potrošnja
podloga za zid 25ml rastvorene podloge po m2
mašinski malter 11kg/m2 za 1cm debljine maltera
glet masa 1.5kg/m2
poludisperzija 150ml /m2
nivelišuća masa 1.5kg/m2 za 1mm debljine poda
Scroll