SUVA GRADNJA-NORMATIVI I SPECIFIKACIJE MATERIJALA

Jedno od glavnih pitanja kada pričamo o suvoj gradnji je pravljenje potrebne specifikacije kada je materijal u pitanju. Upotreba sistema suve gradnje tzv knauf sistema je u nekim slučajevima neizbežna u drugim logična. Ne ulazeći i u to koji da li više cenite tradicionalni način rada ili sistem suve gradnje u daljem tekstu ćemo prikazati normative za materijal u zavisnosti od sistema gde se primenjuje. Valja napomenuti da su na našem tržištu najprisutniji brendovi knauf, rigips,nida siniat, tehnogips..

Opšte napomene:

GK ploče se rade u debljinama 9.5mm i 12.5mm. Dimenzije GK ploča mogu biti 1.2m x 2m, 1.25m x 2.6m, 1.2m x 2m, i 1.2x 2.6m. Knauf proizvodi table su sirine 1.25m dok rigips proizvodi table 1.2m širine. To je važno jer u zavisnosti od odabira širine table zavisi raspored CD profila, pa tako u prvom slučaju razmak između CD profila je 62.5cm dok je u drugom slučaju razmak 60cm. Ploče debljine 9.5mm se koriste za plafone dok se ploče 12.5mm koriste za zidove. Razlika u ceni između njih je jako mala pa kad god možete koristite deblje ploče. Valja napomenuti da postoje obične, vlagootporne i vatrootporne ploče. Vlagootporne su zelene boje i koriste se u uslovima povećane vlažnosti vazduha dok su vatrootporne u crvenoj boji i koriste se u uslovima gde je neophodna protivvpožarna zaštita.

Profili za sistem suve gradnje se mogu praviti od limova različite debljine. Obično su profili koji su brendirani napravljeni od debljine lima 0.6mm. Nesporno je da su ovi profili vrhunskog kvaliteta ali im je i cena daleko viša od nebrendiranih profila. Osim debljine 0.6mm postoje i profili 0.5mm, 0.4mm i 0.38mm. Sto je tanji lim profil je jeftiniji ali je i slabiji. Logičan izbor po nama je debljina 0.5mm jer se lim od 0.4 i tanji lako savija i deformiše pa može doći do toga da imate „spušteni plafon“ ali bukvalno i to onda kada se najmanje nadate. Posebno je opasna situacija u kojoj koristite npr sidra od debljeg lima a profile od tanjeg lima jer sidro u tom slučaju bukvalno pocepa tanji lim za koji je okačeno.

Bandaž trake mogu biti mrežaste, od staklenih vlakana i papirne. Do pre nekoliko godina najviše su se koristile mrežaste dok je današnji  standard u Srbiji traka od staklenih vlakana. U nekim zemljama se najviše koriste papirne trake ali one zahtevaju određeni nivo veštine koji nažalost mali broj majstora kod nas ima.

Sistem spuštenog plafona na ovešanoj metalnoj potkonstrukciji (bez požarne otpornosti)-spušteni plafon

Za jedan kvadrat ovog sistema potrebno je sledeće:

1 GK ploča  12,5 mm x 2000 1m2
2 Fugenfiler-ispuna 5 kg 0.3kg
3 Bandaž traka od staklenih vlakana 0.45M
4 CD – Profil 60/27/0,6/3000mm 3.2M
5 UD – Profil 28/27/0,6 0.4M
6  Ankerfix sidrena visilica za CD profil 1.2kom
7 i Žica s ušicom 1.2kom
8 ili Direktan držač za CD profil-distancer 60/27 1.2kom
9 i Knauf LN vijak za lim 3,5 x 9 2.4kom
10 Nastavak za CD profil 60 x 27 0.6kom
11 Krstasta spojnica za CD – Profil 60 x 27 2.3kom
12  vijci TN 25 ili TN 35 17kom
13 Ukucavajuci tipl s vijkom K 6/35 mm 0.4kom
14  Čelični sidreni ekser (Ankernagel) 1.2kom

Napomena: U zavisnosti od toga da li koristite kombinaciju sa sidrom i žicom ili sa distancerom planirajte redne brojeve 6 i 7 ili 8 i 9. Dakle nemate potrebu za svim stavkama od 6 do 9.

 

Zidna obloga tj suva malteracija (lepljenje gk ploče na zid)

Za jedan kvadrat ovog sistema vam je potrebno sledeće:

1 GK ploča A 13, 12,5 mm X 2600 1m2
2  Lepak za GK ploče tipa Perlfix 3.5kg
3 Fugenfiler-ispuna 5 kg ili 25kg 0.25kg
4 Bandaž traka od staklenih vlakana 0.75M

 

Zidna obloga sa CD profilima

Za jedan kvadrat ovog sistema vam je potrebno sledeće:

1 GK ploča  12,5 mm X 2600 1m2
2 ili Vlagootporna ploča , 12,5 mm X 2600 1m2
3 ili Vatrootporna ploča  12,5 mm X 2600 1m2
4 Fugenfiler-ispuna 5 kg ili 25kg 0.25kg
5 Bandaž traka od staklenih vlakana 0.75M
6 CD – Profil 60/27/0,6/3000mm 2M
7 UD – Profil 28/27/0,6 0.7M
8 Direktan držač za CD profil tzv distancer 60/27 0.7kom
9  Vijci TN 25 14
10 Samorezujuci vijak za lim 3,5 x 9 1.4
11 Ukucavajuci tipl s vijkom K 6/35 mm 1.6
12 Izolacioni materijal  tipa vuna ili stiropor 1

 

Pregradni zid od GK ploča

Za jedan kvadrat ovog sistema vam je potrebno sledeće:

1 UW Profil 75/4000 mm 0.7M
2 CW profil 75/2600 mm 2M
3 Ukucavajuci tipl s vijkom K 6/35 mm 1.6kom
4 GK ploča  12,5 mm X 2600 2m2
5 ili Vlagootporna ploča , 12,5 mm X 2600 2m2
6 ili Vatrootporna ploča  12,5 mm X 2600 2m2
7  vijci TN 25 7kom
8  vijci TN 35 15kom
9 Fugenfiler-ispuna 5 kg ili 25kg 0.4kg
10 Bandaž traka od staklenih vlakana 0.75M
11 Izolacioni materijal  tipa vuna ili stiropor 1m2

 

Oznake u tabelama:

M- dužni metar

M2-kvadratni metar

Kom- komad

Kg-kilogram

U prethodnim tabelama smo vam prikazali normative za pravljenje specifikacije materijala za najčešće sisteme suve gradnje koji se rade pa sada možete i sami napraviti svoju specifikaciju ili predvitet budžet za vaš projekat. Ako ništa drugo možete i izvršiti kontrolu specifikacije koju vam je napravio majstor, izvođač ili arhitetka. Mi smo sve ovo proverili u praksi a vama ostaje da i sami vidite da li smo u pravu. Srećan rad!!!

Vaš #Krov i pod

 

 

 

 

 

Scroll