Ventilisano sleme

Za početak treba objasniti pojam koji se u građevinarstvu često koristi a kada je krov u pitanju potpuno je neizbežan, a to je sleme. Sleme je horizontalna linija koja je istovremeno I vrh krova tj linija gde se seku krovne ravni. Ukoliko se pak krovne ravni spajaju u jednoj tački (kod piramidalnih krovova) onda krov nema sleme nego rogalj. Za razliku od slemena koje predstavlja ravnu liniju, kose linije u kojima se spajaju krovne ravni se zovu grbinama.

Kod tradicionalnih, neventilisanih krovova, po slemenu se postavljaju tzv slemenjaci ili poklopci ali na način da se oni zatapaju najčešće cementno krečnom smesom. Zahvaljujući tome, topao vazduh iz prostorija koji dolazi u zonu krova I koji prirodno teži da dodje do najviše tačke tj do slemene zone, nema kuda da izadje van objekta pa se tu zadržava. Zadržavanje toplog vazduha u toj zoni stvara probleme bilo da se radi o zimskom ili letnjem periodu.

Poslednjih godina se često govori, ali I primenjuje u praksi sistem ventilisanog krova tj ventilisanog slemena. U ovom članku ćemo akcenat staviti samo na ventilisano sleme dok ćemo u nekom narednom obraditi I pojam ventilisanog krova. Sama reč kaže da je ventilisano sleme zapravo sistem koji omogućava protok I ventilaciju vazduha u najvišoj tački krova što je od suštinske važnosti za dugotrajnost I izolaciju krova. Da bi se postigao efekat ventilisanog slemena potrebno je nekoliko elemenata  a to su: držač slemeno grebene letve, letva 5×3, slemeno grebena traka, slemeno grebena spojnica I pvc pločica za ventilaciju.

Sistem podrazumeva da se na mestima gde se rogovi spajaju u zoni slemena ukucaju I nivelišu držači slemeno grebene letve. Držači se postavljaju na svaki spoj rogova a to je u zavisnosti od krova najčešće na 60 ili 80 cm. Oni su konstruisani tako da se u njih postavlja položena letva 5x3cm I letva se sa bočne strane fiksira u držač slemeno grebene letve. Nakon toga se preko letve postavlja slemeno grebena traka koja po obodu ima aluminijumski deo na kome je naneta butyl traka pa je jako lepljiva I prilagodljiva a u sredisnjem delu trake je najčešće geotekstil, tkanina ili komplet aluminijum. Središnji deo je obično paropropustan ili perforiran kako bi topli vazduh mogao da izlazi van krova. Sa druge strane spojevi slemeno grebene trake I crepa treba da spreče prodor insekata, ptica I nečistoća ali I navejavanje snega u zonu krova. Preko slemeno grebene trake se postavljaju poklopci tj žljebnjaci na način da se oni povezuju slemeno grebenim spojnicama. U zavisnosti od tipa crepa tj tipa poklopca postoje I različiti tipovi slemeno grebenih spojnica.

Na mestima gde se poslednji poklopci spustaju do strehe (kod krovova sa 4 vode) ili gde počinje I završava se sleme (kod dvovodnih krovova)  tj do početka krova postavlja se pvc ili alu pločica koja takođe treba da spreči ulaz insekata I ptica u zonu krova tj slemena.

Sve ove elemente možete pronaći na našem sajtu u kategoriji krovne folije i oprema a višegodišnje iskustvo vam garantuje kvalitet svih materijala koje nudimo.

Scroll