U poslednje vreme sve češće od prodavaca i proizvođača crepa možemo čuti da je neki crep engobiran. U daljem tekstu ćemo pokušati da objasnimo o čemu se zapravo radi.

Prateći zahteve i savremene trendove na tržištu keramičkih crepova veći broj proizvođača je instalirao savremenu opremu za proizvodnju engobiranih (glaziranih) crepova. Engoba (glazura) je kompozit gline, sastavljen od različitih prirodnih elemenata koji na visokoj temperaturi, prilikom pečenja, dobijaju određenu boju. Tokom procesa proizvodnje crepa, a nakon faze presovanja i sušenja presovanog crepa, nanosi se sloj engobe (glazure) nakon čega se proizvod izlaže visokoj temperaturi u fazi pečenja.  Samo engobiranje se sprovodi nanošenjem rastvora engobe i vode u zadatoj količini na površinu suvog crepa. Tokom procesa proizvodnje kontroliše se gustina rastvora i količina nanosa na crep. Tokom pečenja u peći dolazi do potputnog sjedinjavanja engobe tj glazure sa proizvodom čime se postiže trajnost boje tokom dugoodišnje eksploatacije. U procesu pečenja s crepom glazura formira čvrstu nedeljivu celinu. Lako je zaključiti da ovaj postupak omogućava duži vek eksploaticje i postojanost boje u odnosu na crepove koji su farbani u određenoj boji. Farba se ne može sjediniti toliko dobro kao sama glazura. Postupkom engobiranja ili glaziranja dobija se crep različitih boja glatke i sjajne površine čime se dugotrajno poboljšava estetski izgled krova jer je smanjeno upijanje vode, nakupljanje prašine te rast mahovine i lišajeva! Ne zaboravite da osim izbora dobrog crepa napravite pravi izbor i kada su krovne folije u pitanju. Našu ponudu pogledajte na našem sajtu  https://krovipod.rs/kategorija-proizvoda/krovne-folije-i-oprema/

Scroll