Geotekstili su deo šire grupe membrana u građevinarstvu koje su nazvane geosintetika. Izuzetno su raznolike u svojoj konstrukciji i izgledu. Na tržitštu se često pojavljuje i pod nazivom geofilc. Pakuje e u rolnama i podseca na tkaninu. Obično se prave od ograničenog broja polimera (polipropilena, polietilena i poliestera). Oni su razvijeni 1970 ih godina ali je pojava pletenih kompozitnih tkanina dovela do značajnijeg unapređenja konstrukcije proizvoda. Bolja fizička svojstva geotekstila se postižu korišćenjem više od jedne tkanine tj kombinovanjem najboljih karakteristika svake od njih. Geotekstil ima široku primenu u građevinarstvu ali se najčešće primenjuje u radovima kao što su: putna i železnička infrastuktura, rečni i obalni radovi, sistemi ravnih i zelenih krovova,  drenaža, sportski tereni i primena u poljprivredi.

Kod putne i železničke primene osnovni princip ugradnje geotekstila u tlo je isti kao i onaj prilikom armiranja betona ugradnjom čeličnih šipki. Sama tkanina geotekstila zapravo povećava čvrstoću zemljine mase na mestima gde bi se stvorilo smicanje. Osim toga geotekstil mora da razdvaja drenažne slojeve i obezbedi propusnost vode tj brzo isušivanje bez gubitka funkcije razdvajanja slojeva. U putnoj infrakstukturi je posebno važno da se uloga filtracije ne sme znatno menjati mehaničkim opterećenjem.

Primena kod rečnih i obalnih radova je takva da geotekstil štiti reke od erozije. U kombinaciji sa drugim prirodnim ili veštačkim materijalima deluje kao filter. Tkani geotekstil se preporučuje na tlu veće veličine čestica jer obično imaju veću veličinu pora dok se netkani geotekstili koriste na mestima gde se formiraju tla poput glinenog mulja. Na mestima gde se očekuje hidrostatičko podizanje, tkanina mora imati dovoljno visoku propustljivost.

U gradjevinarstvu je potreba za drenažom odavno prepoznata i stvorila je potrebu za filterima kako bi se sprečio prodor zemlje, mulja i nečistoća u odvodni sistem. Spiranje u zemlji uzrokuje začepljenje odvoda i potencijalnu površinsku nestabilnost zemlje koja se nalazi pored odvoda. Geotekstil u ovom slučaju služi kao filter kojim se obmotava drenažna cev i na taj način sprečava začepljenje perforacija na njemu.

Kod ravnih i zelenih krovova sa PVC membranama geoetkstil je nezamenjilv kao podloga ispod pvc membrane. Njega uloga je priprema podloge za pvc membranu.

Geotekstil se koristi i kao podloga na sportskim terenima sa veštačkom travom ali  i u poljoprivredi za kontrolu blata.

Može se reći da su osnovne funkcije geotekstila sledeće: razdvajanje drenažnih slojeva različitih granulacija, ojačavanje i stabilizacija tla, filtracija, drenaža, zaštita.

Funkcija razdvajanja podrazumeva da se čuvaju mehaničke karakteristike i svojstva dva tla različitog rasporeda i veličine čestica koje imaju tendenciju da se pomešaju i deformišu pod opterećenjem. Ta uloga se posebno vidi na mestima gde je potrebno da se slabija tla moraju pokriti kvalitetnom ispunom. Opšte je poznato da su vlažna tla slabija od suvih a fina slabija od grubih.

Direktni efekti upotrebe geotekstila jesu  manji troškovi ugradnje zbog smanjene potrebe za agregatom za istu nosivost, brže vreme izgradnje, niži troškovi održavanja, povećani vek trajanja.

Na tržištu se geotekstil pojavljuje u beloj boji, crnoj ili multicolor varijanti, različitim gustinama (različite težine po m2) i u različitimi visinama rolni. Osim toga postoji tkani i netkani geotekstil.

Tkani geotekstil kako i samo ime kaže nastaje tkanjem vlakana. Ovaj postupak daje tkanim geotekstilima veliku nosivost što ih čini dobrim u putnoj infrastukturi tj kod svih projekata stabilizacije i ojačanja tla itd. Netkani geotekstil se pak dobija spajanjem materijala hemijskim ili toplotnim metodama. Najčešće se koriste za filtriranje i odvajanje slojeva. Nije tako dobar za projekte stabilizacije i ojačanja.

Scroll