U praksi se često srećemo sa dilemom oko odabira krovne izolacije kada je kosi krov u pitanju ali i tzv izolacija ploče. Izbor se svodi na nekoliko materijala a to su: stiropor, stirodur, mineralna vuna i kamena vuna. Nije redak slučaj da se upotrebljava stiropor kao izolacija u tom slučaju, ali je važno znati da u odnosu na ostale termoizolacione materijale on ima nekoliko ozbiljnih nedostataka. Najveći je svakako taj da stiropor kao ni stirodur nisu paropropustljivi materijali a jako je važno da u zoni krova imamo materijale koji mogu da „dišu“. Drugo i stiropor i stirodur spadaju u grupu plastičnih materijala pa se njihovom primenom ne dobija nikakva zvučna izolacija. Osim toag, često čujemo da su prethodno navedeni materijali samogasivi kada je protivpožarna zaštita u pitanju ali je prava istina ta da su i jedan i drugi GORIVI i da kategorija „samogasivi“ uopšte ne postoji.  Sa druge strane imamo materijale kao što mineralna kamena vuna i mineralna staklena vuna koji u potpunosti zadovoljavaju sve standarde kada je izolacija krova u pitanju. Radi se o materijalima koji imaju sličan koeficijent toplotne provodljivosti kao stiropor ali za razliku od njega neuporedivi su po pitanju paropropustljivosti, zvučne izolacije i protivpožarne zaštite. I jedan i drugi materijal su potpuno negorivi i kao takvi daju dodatnu vrednost celom našem objektu. Razlika izmedju staklene i kamene vune je pre svega u načinu pakovanja . Staklena vuna se pakuje u rolnama i na našem tržištu je prisutna pod različitim brendovima Knauf insulation, Ursa, Isover. Svi ovi proizvodi se uvoze jer u Srbiji ne postoji proizvodnja staklene vune.  Kamena vuna se proizvodi u tablama i pakuje se u paketima. U Srbiji se proizvodi kamena vuna u fabrici Knauf insulation u Surdulici. Osim Knaufove kamene vune na našem tržištu se mogu pronaći i proizvodi pod markom Rockwool (koji se proizvodiu Hrvatskoj) kao i Fibran (koji se uvozi iz Grčke). Osim razlike u pakovanju, suštinska razlika izmedju staklene i kamene i vune je i u sirovini od koje se proizvode i temperaturnoj izdržljivosti. Osnovna sirovina za proizvodnju staklene vune je kvarcni pesak i lomljeno staklo dok je osnovna sirovina za proizvodnju kamene vune ruda kamena (dolomit i dijabaz). Po najnovijem pravilniku o energetskoj efikasnosti, kada je kosi krov u pitanju potrebna debljina izolacije za nove objekte je 28cm dok je kod rekonstrukcije postojećih objekata potrebna debljina 22cm. Idelano je kombinovati mineralnu i kamenu vunu u toj debljini. U praksi retko srećemo situacije da se postavlja ta debljina izolacije i najčešće govorimo o debljini od 15cm kombinovano mineralna i kamena vuna. Kada je izolacija u pitanju tu važi jedno pravilo a to je „što deblje to bolje“ naravno vodeći računa o budžetu kojim raspolažete. U ovom trenutku odnos cena ugrubo stoji ovako. Mineralna staklena vuna u debljini 10cm košta oko 200dinara, kamena vuna (namenjena za kosi krov i izolacije preko ploče) u debljini od 10cm je oko 500dinara, stiropor fasadne gustine u debljini od 10cm košta oko 500dinara, dok stirodur u kombinovanoj debljini od 10cm košta oko 1200dinara. Naravno važno je napomenuti da ukoliko se opredelite za vunu kao izolaciju, poželjno je da sa njene donje strane postavite parnu branu a sa gornje strane paropropusnu foliju. O vrstama i odabiru odgovarajuće folije možete naći u ostalim tekstovima u sekciji tehnička saveti na našem  https://krovipod.rs/tehnicki-saveti sajtu.

Scroll