Jedno od najvažnijih pitanja u vezi sa krovom uopšte je određivanje nagiba krova. Nagib krova je važan iz više razloga. Najpre zbog toga što svaki krovni pokrivač ima ograničenja po pitanju nagiba ali I zbog odabira odgovarajuće hidroizolacije najčešće krovne folije ispod krovnog pokrivača. Naravno tu je I estetski aspekt jer nagib tj ugao krova u velikoj meri utiče na estetiku. Dakle, ako pričamo o nagibu postavlja se pitanje kako ga izračunati na vašem krovu. Osim toga, često se u praksi dešava da ljudi nagib krova izražavaju u stepenima ali I procentima što nikako nije isto I o tome treba posebno voditi računa. U daljem tekstu ćemo pokušati da objasnimo sve ove pojmove. Napominjem da za računanje nagiba postoji nekoliko različitih načina. Mi ćemo objasniti jedan od njih za koji je smo kroz višegodišnje iskustvo zaključili da je najjednostavniji. Potrebno je  elementarno poznavanje matematike tj trigonometrije, dakle ništa strašno.

Ako zamislimo jedan trougao čije stranice predstavljaju:  a- visina od tačke slemena do ploče (tzv naspramna kateta), b- dužina od tačke gde se spušta zamišljena tačka slemena na ploču do strehe (nalegla kateta), c- dužina roga do strehe (hipotenuza).

Za nagib nam treba odnos naspramne katete i hipotenuze tzv sinus. Naprimer ako imamo da je visina krova od slemena do ploče 1.5m (a) a dužina roga 4m (c) stavljanjem u odnos te dve mere dobijamo sinus 0.375. Pogledom u tabelu ispod možete videti da sinus od  0.375 odgovara nagibu krova od 22 stepena ili  40.40 %. Ako se desi da neku od ovih mera nemamo pomoću Pitagorine teoreme tj formule c2=a2+b2 možemo izračunati bilo koju od njih. U daljem tekstu je prikazana tabela sa izračunatim sinusima i nagibi u stepenima i procentima. Za one koji su baš znatiželjni možemo reći da se procenat (%) nagiba krova računa po formuli    %=100 x tangens od nagiba krova u stepenima. Da se vi ne biste mučili, mi smo sve to već izračunali i stavili u tabelu.  Vama ostaje samo da je iskoristite pravilno kako bi odredili nagib vaseg krova ali i doneli  sve ostale odluke koje direktno zavise od njega.

 

Sinus Nagib u stepenima

 

Nagib u % Sinus Nagib u stepenima Nagib u

%

Sinus Nagib u stepenima

 

Nagib u %
0.017 1 1.75 0.515 31 60.09 0.875 61 173.21
0.034 2 3.49 0.530 32 62.49 0.883 62 180.40
0.052 3 5.24 0.545 33 64.94 0.891 63 188.07
0.069 4 6.99 0.559 34 67.45 0.899 64 196.26
0.087 5 8.75 0.574 35 70.02 0.906 65 205.03
0.104 6 10.51 0.588 36 72.65 0.914 66 214.45
0.121 7 12.28 0.602 37 75.36 0.921 67 224.60
0.139 8 14.05 0.616 38 78.13 0.927 68 235.59
0.156 9 15.84 0.629 39 80.98 0.934 69 247.51
0.173 10 17.63 0.602 40 83.91 0.940 70 260.51
0.190 11 19.44 0.616 41 78.13 0.946 71 274.75
0.207 12 21.26 0.669 42 90.04 0.951 72 290.42
0.224 13 23.09 0.682 43 93.25 0.956 73 307.77
0.241 14 24.93 0.695 44 96.57 0.961 74 327.09
0.258 15 26.79 0.707 45 90.04 0.966 75 348.74
0.275 16 28.67 0.719 46 103.55 0.970 76 373.21
0.292 17 30.57 0.731 47 107.24 0.974 77 401.08
0.309 18 32.49 0.743 48 111.06 0.978 78 433.15
0.325 19 34.43 0.755 49 115.04 0.982 79 470.46
0.342 20 36.40 0.766 50 119.18 0.985 80 514.46
0.358 21 38.39 0.777 51 123.49 0.988 81 567.13
0.374 22 40.40 0.788 52 127.99 0.990 82 631.38
0.390 23 42.45 0.799 53 132.70 0.993 83 711.54
0.406 24 44.52 0.809 54 137.64 0.995 84 814.43
0.422 25 46.63 0.819 55 142.81 0.996 85 951.44
0.438 26 48.77 0.829 56 148.26 0.998 86 1143.01
0.453 27 50.95 0.839 57 153.99 0.999 87 1430.07
0.469 28 53.17 0.848 58 160.03 0.999 88 1908.11
0.484 29 55.43 0.857 59 166.43 1.000 89 2863.63
0.500 30 57.74 0.866 60 173.21 1.000 90 5729.00

 

Jednom kada izračunate nagib na vašem krovu, moći ćete vrlo lako da izračunate i površinu krovnih ravni na osnovu površine ploče-osnove krova. Površina krovne ravni je suštinski važna jer od nje zavisi koliko krovnog pokrivača trebate nabaviti ali i ostalog materijala npr paropropusne folije https://krovipod.rs/proizvod/difoil-s-krovna-paropropusna-vodonepropusna-folija/, osb ploča, eksera  itd. Elem površina krovnih ravni se računa po formuli:

Površina osnove krova / cos (nagib krova u stepenima)

Naprimer, ukoliko je ploča na kući površine 100m2 a nagib na vašem krovu 30 stepeni računamo 100 / cos (30)  = 115.47m2 kosih krovnih ravni tj krovnog pokrivača. To znači da će vam za kuću čija je površina ploče 100m2 i nagib krova 30 stepeni trebati 115.47m2 krovnog pokrivača bez otpada. Napominjemo da se ova računica primenjuje bez obzira na oblik krova tj da li je dvovodni, četvorovodni itd. Naravno za ovo računanje vam je potreban i digitron sa složenim funkcijama ali to više nije nikakav problem obzirom da svi imamo “pametne” mobilne telephone I aplikacije na njima.

Scroll