Pojam

Slemena traka ili preciznije slemeno-grebena traka je materijal koji je nezaobilazan poslednjih godina kada su u pitanju krovopokrivački radovi odnosno kosi krovovi koji se pokrivaju crepom kao završnim pokrivačem.

Slemena traka-Namena

Osnovna namena slemene trake je da obezbedi ventilaciju slemeno grebenog dela krova sa jedne strane ali i da onemogući podvejavanje i curenje krova. Postavlja se ispod slemenjaka a preko namenski postavljene letve koja ide po slemenu i grbinama krova. Letva preko koje se postavlja se ugražuje u posebno dizajnirane nosače slemeno grebene letve, poklopci i slemenjaci se fiksiraju posebnim kopčama. Nosači slemeno grebene letve su najčešće univerzalni i namenjeni za postavljanje letve 5cm x 3cm koja je standardna. Kopče se razlikuju u zavisnosti od tipa crepa odnosno poklopca koji je predviđen za tu vrstu crepa.

U odnosu na klasični tip postavljanja slemenih poklopaca zatapanjem, upotrebom slemene trake omogućava se ventilacija krova a svoju punu primenu slemena traka ima u sistemu ventilisanog krova kada krov ima duplo daščanje i ventilacioni deo u sebi. Sama ventilacija u krovu ima višestruku ulogu i omogućava bolju provetrenost, stabiliniju temperaturu, eliminaciju kondezacije, energetsku efikasnost krova itd.

Slemena traka-Tipovi

Slemena grebena traka je najčešće napravljena od kombinacije aluminijuma koji se nalazi na obodima i središnjeg dela koji je napravljen od nekog tipa geotekstila, filca ili tkanine. Često se sreću i slemene trake koje su kompletno napravljene od aluminijuma ali treba znati da zbog savijanja prilikom ugradnje, može doći do oštećenja same trake pa i o tome treba voditi računa.

Aluminijumski obodi slemene trake imaju na sebi nanet butil lepak koji omogućava sigurno lepljenje i vezu sa ostalim delom krova i na taj način se onemogućava navejavanje. Naravno treba voditi računa da spoljna temperatura bude viša od 5C kako bi ta butil traka mogla da se zalepi i naravno podloga na koju se lepi mora biti čista.

Kompletnu ponudu slemenih traka ali i ostalih proizvoda kao što su držači slemeno greben letve, kopče za žljebnajke, ventilacione mrežice, ventilacioni češljevi možete pronaći ovde

Scroll