Suva gradnja je pojam koji se dovodi u vezu sa upotrebom gipsanih ploča i pratećeg materijala. Primena suve gradnje u građevinarstvu je jako široka. Najčešće se koristi za izradu plafonske konstrukcije,  oblaganje zidova, oblaganje kosih krovova u potkrovlu i izradu pregradnih zidova.

Ukoliko angažujete profesionalnog majstora on će svakako umeti da proračuna utrošak materijala. Ali ukoliko odlučite da sami uradite nešto od ovoga ili samo želite da iskontrolišete potrošnju materijala u daljem tekstu ćete pronaći ono što je potrebno od materijala za pojedine sisteme suve gradnje. Osim toga, prikazaćemo i prosečnu potrošnju svake pozicije u zavisnosti od sistema u kome se koristi.

Zidna obloga

Zidna obloga od gipsanih ploča može da se radi na dva načina. Prvi je da se gipsana ploča lepi adekvatnim lepkom direktno za zid. Taj sistem je poznat pod nazivom suvo malterisanje a drugi način je da se na odgovarajuću metalnu konstrukciju postave gipsane ploče i na taj način oblože zidovi.

U prvoj varijanti potrebne su vam sledeće pozicije: gipsana ploča debljine 12.5mm, lepak za lepljenje gipsanih ploča za zidove (3.5kg /m2), masa za zaptivanje spojeva na pločama tzv fugenfiler (0.25kg /m2) i na kraju bandaž traka (0.75M / m2). Izrada ovog sistema se sprovodi na način da se naprave pogače od lepka i nanesu na ploču a zatim se ploča zalepi na zid. Spojevi se na kraju obrade bandaž trakom i fugenfilerom.

U varijanti kada se zidna obloga radi na profilima potrebno vam je sledeće: gipsana ploča debljine 12.5mm, fugenfiler (0.25kg /m2), bandaž traka (0.75M / m2), CD profil (2M /m2), UD profil (0,75M / m2), direktni držač tzv distancer (0,7M /m2), dihtung traka (0,7M /m2), vijci za ploče TN (14kom /m2), vijak za lim LN (1,4kom /m2), tipli sa vijkom (1,6kom /m2) i naravno izolacioni materijal, najčešće mineralna vuna.

Sistem se sprovodi tako što se na zid uradi konstrukcija kombinacijom CD i UD profila preko kojih se postavljaju ploče i na kraju obrađuju spojevi.

Pregradni zid

Za izradu pregrdnog zida vam je od materijala potrebno sledeće: gipsana ploča 12,5mm (2m2 /m2), fugenfiler (0,5kg /m2), bandaž traka (1,5M /m2), CW profil (2M /m2), UW profil (0,7M /m2), dihtung traka (0,7M /m2), vijci za ploče TN (29kom /m2), tipli sa vijkom (1,6kom /m2) i izolacioni materijal. U zavisnosti od debljine pregradnog zida koriste se različite debljine CW i UW profila pa tako za debljinu zida 75mm koristimo profile 50, za debljinu zida 100mm koristimo profile 75 a za debljinu zida 125mm koristimo profile 100.

Sistem se postavlja tako što se uradi metalna konstrukcija i obostrano obloži gipsanim pločama.

Plafonska konstrukcija

Za plafonsku konstrukciju ili spušteni plafon je od materijala potrebno sledeće: Gipsana ploča, fugenfiler (0,3kg /m2), bandaž traka (0,45M /m2), CD profil (3,2M /m2), UD profil (0,4M /m2), ankeriks sidrena visilica sa oprugom (1,2kom /m2), žica sa ušicom (1,2kom /m2) ili alternativno direktni držač tzv distancer (1,2kom /m2), vijak za lim LN (2,4kom /m2), nastavak za CD profil (0,6kom /m2), krstasta spojnica za CD profil (2,3kom /m2), vijci za gips ploče TN (17kom /m2), tipli sa vijkom (0,4kom /m2) i čelični sidreni ekser za fiksiranje žice u plafon (1,2 kom /m2).

Oblaganje potkrovlja

Najčešći  oblik oblaganja potkrovlja je postavljanje metalne potkonstruckije za rogove i za taj sistem vam je potrebno sledeće: gipsana ploča, fugenfiler (0,35 kg /m2), bandaž traka (0,45kg /m2), UD profil (0,4M /m2), CD profil (2,1M /m2), direktni držač tzv distancer (1,9kom /m2), vijak za lim LN (3,8kom /m2) ili alternativno umesto direktnog distancera ide sidrena visilica 170 (1,9kom /m2), tipli sa vijkom (0,7 kom /m2), nastavak za CD profil (0,4kom /m2), vijci za gipsane ploče TN (17kom /m2), izolacioni materijal u vidu staklene ili kamene vune i parna brana (1,1m2 /m2).

Našu ponudu elemenata suve gradnje koji su potrebni za izradu ovih sistema možete pronaći ovde

Ukoliko imate neku nedoumicu rado ćemo probati da pomognemo.

Scroll