Termokaumulaciona peć ili skraćeno TA peć je električni uređaj koji služi za zagrevanje prostorija. Glavna karakteristika je da ima sposobnost akumulacije toplote. Termoakumulacione peći su uređaji za zagrevanje prostorija tako da na spoljnim površinama i na rešetki za izlaz vazduha može se povremeno dostići i temperatura veća od 80 stepeni pa je potrebno biti oprezan. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora. Bezuslovno treba voditi računa o tome da zapaljivi delovi i materijali s bilo koje strane peći ne budu na rastojanju manjem od 10cm. Isto tako nezapaljivi delovi i materijali moraju imati razmak od najmanje 3cm. Nikakvi predmeti ne smeju da budu u kontaktu sa TA Peći. Zavese se ne smeju dovoditii u neposrednu blizinu peći.

Strujanje toplog vazduha treba da se odvija neometano. Razmak predmeta svih vrsta ispred rešetke za izlaz vazduha mora biti namjanje 50cm. U prvih nekoliko radnih sati ciklusa peći (punjenje i pražnjenje) može se oslobađati neugodan miris, pa je potrebno prostoriju dobro provetravati. Termoakumulacione peći se ne smeju koristiti za zagrevanje prostorija u kojima postoje ili se mogu pojaviti agresivne kiseline, gasovi ili pare.

Punjenje

Punjenje se bira ručno, okretanjem dugmeta regulacionog termostata odgovarajući položaj a time se definiše i količina toplote koju će peć akumulirati. Punjenje se tada obavlja kontinuirano. Od položaja 1 na termostatu pa na dalje dugme je moguće postaviti i u međupoložaj a ne samo u položaj 2 i 3. Za sve vreme punjenja svetli signalna sijalica.

Grejanje (Pražnjenje peći)

TA peć se zagreva na dva načina. Jedan je blago odavanje toplote preko površine aparata a drugi je pomoću ugrađenih ventilatora i posebnih regulatora sobne temperature (sobnog termostata) postavljenog pomoću vijaka na zid koji je suprotan od zida uz koji se nalazi TA peć i na visin od 1.5m od poda. Na regulatoru sobne temperature podesi se željena temperatura prostorije koja se pomoću ventilatora dosta brzo postigne. Prilikom provetravanja ili dužeg nepuštanja zagrevane prostorije preporučuje se da se dugme regulatora sobne temperature podesi na minimalnu vrednost. Ako je temperatura u prostoriji ispod 10stepeni ventilator se uključuje bez obzira što je sobni termostat na minimumu.

Održavanje peći

TA peć praktično ne zahteva održavanje. Površina kućišta može se čistiti suvom, mekom krpom bez upotrebe hemijskih sredstava i to kada je peć hladna a pritom peć isključiti iz napajanja. Ne brisati peć u napunjenom stanju vlažnom krpom. U prostirijama u kojima se stvara dosta prašine preporučuje se čiščenje uređaja kanala za upravljanje strujanjem vazduha. Ovaj posao treba da obavlja stručna osoba.

Montažu, električno priključivanje i puštanje u rad mora da obavi stručna osoba. Povremeno je potrebno zameniti delove termoizolacije. Kod postavljanja peći mora se imati u vidu njena težina. Proveriti obavezno nosivost poda na mestu postavljanja. Priključivanje peći se sme izvršiti samo saviljjivim provodnikom u prečniku 3*2.5 ili 5*2.5 u zavisnosti od tipa aparata.

Kod prvog punjenja peć se mora potpuno napuniti. Zato se dugme regulatora punjenja postavlja u položaj 3.

Na našem tržištu se najčešće sreću TA peći proizvođača Magnohrom Kraljevo pa smo spremili tehničke podatke u vezi sa njihovim pećima.

 

Naziv peći     Snaga u KW   Napon    Vreme punjenja       Širina      Visina      Dubina         Masa        Toplotna moć

TA 2,5KW        2,5                    230                  8                      645mm    650mm     320mm      109kg             72012KJ

TA 3,5KW        3,5            400V ili 230V        8                      860mm   650mm     320mm       158kg          100483KJ

TA 4,5KW        4,5                   400V                8                      1075mm  650mm     320mm       209kg          125604KJ

TA 6KW           6,0                   400V                8                     1290mm   650mm    320mm       258kg           172831KJ

 

Ukoliko Vam je potrebna termo izolacija za peć, podna izolacija ili ventilaciona rešetka možete nas kontaktirati ovde

Za više informacija i fotografija o svim našim proizvodima, posetite našu FB stranicu

Scroll